Avslappning

"Lär dig bemästra stress & oro" på Masesgården, Våren 2023
En av grundpelarna för att skapa återhämtning och livskraft, är Avslappning. På denna kurs lär du dig grunderna i Avslappning. Fysisk & Mental Avslappning, Teori om FMT (förändrat medvetenhetstillstånd) och praktiska övningar. Vi arbetar med suggestioner och affirmationer, Autogen träning, även Progressiv avspänning, och lär ut rätt andningsteknik, så att vi lättare kan släppa oro och stress, vi fokuserar på att uppleva nuet – ”mindfulness”.
Avslappningsträning ger livskvalitet och är ett mycket värdefullt komplement som stresshantering i vardagen. Tanken är också att vi får ett ljusare perspektiv på vår tillvaro. Så vi tränar för livet!

Jag hade en härlig fin kurs där i våras... :)
Kursledare: Jim Sandlund
Var: Masesgården, Leksand, Dalarna 
När: v. 15 Våren 2023
Kursledare: Jim Sandlund
Läs mer om innehållet i kursen på; Masesgårdens hemsida: www.masesgarden.se

I den gamla Yoga-traditionen ansågs "Savasana" vara den viktigaste av alla Yoga-positioner. När vi lär oss djupandning, blir allt detta lättare. Genom avslappning och andningsteknik, kan vi lära oss att hantera vardagen bättre, och få ett sundare perspektiv på vår tillvaro.
Vi arbetar i grupp, och arbetar med avslappnings- och andningsövningar med syfte att få en medveten, lugn andning. Andningen är grunden för ditt välbefinnande. Du arbetar på individuell nivå, och kursen är lämplig både för dig som inte prövat förut, och för dig som redan prövat och vill utvecklas mer.